BİZİ ARAYIN
İPEK ORMANCILIK
Hizmetlerimiz
Yol Şebeke Planı Yapımı
TEST Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
İsale hattı suyun temininde kaynaktaki suyu şehir şebekesine ya da su depolarına taşıyan ana hattır. Su isale hattının orman izni diye adlandırılan bölgelerde yer alması için ormandan izin alması gerekmektedir. Ormanın devamlılığı için su vb. yapıların belli zaman için izin alınması gerekir. Bunun için de bazı bedeller ödenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan orman izni diğer bakanlık ve kuruluşlarca da yeri geldiğinde onay gerektirebilir. Bu izne sahip olmak için bazı bedellerin ödenmesi gerektiğini söylemiştik. Bu bedelleri şöyle örnekleyebiliriz Ağaçlandırma bedeli, orman sayılan yerlerde izin verilmesi sonucu bu yerlerin yeniden ağaçlandırılması için yapılacak giderlerin karşılanması istenir. Öyle ki ormanın herhangi bir bölümünü herhangi bir sebeple kullanan, ormanın geri dönüşümünü sağlama garantisi de vermelidir. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri. Arazi izin bedeli vs. Çevresel etki değerlendirmesi belgesi alarak yapının orman ve çevresine yansımasının nasıl olacağını göz önünde bulundurmalıyız. Altyapı tesisi ruhsat süresi ile sınırlı kalmaktadır. Tesise ihtiyaç dikkate alınarak rapor düzenlenir. Yönetmeliğe uyulmayan durumlarda izin iptal edilir. Devlet idarelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına kamu yararı ve zaruret olması halinde su isale hattı orman izni verilebilir. Devlet idareleri izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına talep sahasını gösterir. Tesisin planı dört takım halinde eklenerek orman idaresine müracaat ederler. Birim amirince onaylı taahhüt senedi almaları gerekmektedir. İznin alınması için şartlar bellidir, ihtiyaç durumunda karşılığı ödenmesi durumunda izin verilir. Bunun haricinde ormanın önemine dair bir bilgi vermeyi de yersiz buluruz. Çocuk yaştan yetişkinliğe ormanın değeri anlatılır. Bu yüzden ormanın işleyişinin düzen altında olması gerekmektedir. Şu ana dek böyle bir yönetmelik uygulanmasaydı belki de ormanları az dediğimiz kadar bile bulamayacaktık. Su isale hattının elbette şehir yaşamının işleyişinde bir yeri vardır bu yüzden suyun iletimi açısından buna gerek duyulabilir. Yine de bunun belli bir kontrol altında olmadan süregelmesi durumunda ormanların yok olması durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Devlet idaresi, kamu, kuruluş, özel tesis, maden ve petrol aramacılığı vb. birçok durum için orman sayılan yerlerin kullanımı söz konusudur. Bununla birlikte bu da orman için işlenmesi gereken bir düzeni ortaya koymaktadır. Maddi açıdan geri dönüşümünün sağlanabileceği şekilde ve süreli olarak izin alınır. Yönetmeliğe uyum sağlanır. Böylece hem ormanın hem diğer tesislerin işleyişinin kesilmesine engel olmuş oluruz. Doğaya saygı göstermek ve şehir yaşamına dönerken onun uyum sağlaması konusunda ondan izin almak bizim de yararımıza olacaktır. Aksi takdirde doğaya gösterilmeyen saygı bizim geleceğimizin de kötü etkilenmesine sebep olacaktır. Bu yüzden orman izni olmadan su isale hattı vb. yapıların hayata geçirilmesinde duyarlı olalım.
Ormancılık ve Mühendislik faaliyetleri yürüten bir kuruluş olan İpek Ormancılık ve Mühendislik Hizmetleri Trabzon merkezli olup ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz bölgesinde ve ülkenin çeşitli bölgelerinde hizmet vermektedir.
Toklu Mahallesi 707 Nolu Sokak No: 13/ 1 Ortahisar Trabzon
+9 (0462) 999 52 43
info@ipekormancilik.com
İpek Ormancılık ve Mühendislik Resmi Web Sayfasıdır. Bilgi ve görsellerin izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2018 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.